תחנה ראשית לביוב- שוחת השקטה והסדרת זרימת השפכים לתחנה- 

עקב מפגעי ריח באזור התחנה הראשית נדרש להקים שתי שוחות השקטה ולהסדיר את זרימת השפכים בכניסה לתחנה.

עלות הפרויקט: 2 מיליון ש"ח.

מועד התחלה:  12.02.2017    צפי לסיום:  יוני 2017

 

 פיתוח ובטיחות בתחנה ראשית לביוב- 

בטיחות עובדי התאגיד וקבלניה חשובה להנהלת התאגיד, ומשכך, השקיע התאגיד בפרטים ובאלמנטים שיגדילו את בטיחות המתקנים.

בימים אלה מסתיימת העבודה בנושא בטיחות בתחנה הראשית לביוב.

עלות הפרויקט: 100,000 ש"ח.

מועד התחלה:  נובמבר 2016    צפי לסיום:  דצמבר 2017

 

ראש מערכת ביוב שד"ת "רמון"-

הקמת תחנת שאיבה לביוב, לאיסוף שפכי שדה התעופה "רמון" והישוב "באר אורה".

עלות הפרויקט: 4 מיליון ש"ח.

מועד התחלה:  22.10.2016    צפי לסיום:  יולי 2017

 

קו ביוב משדה תעופה (שד"ת) "רמון" למכון לטיפול בשפכים (מט"ש)-

הנחת קו ביוב להזרמת שפכים מתחנת השאיבה לביוב בשדה בתעופה "רמון" למט"ש אילת.

אורך הקו כ- 11.5 ק"מ.

עלות הפרויקט: 2.7 מיליון ש"ח.

מועד התחלה:  04.09.2016    צפי לסיום:  אפריל 2017