תחנה ראשית לביוב- שוחת השקטה והסדרת זרימת השפכים לתחנה- 

עקב מפגעי ריח באזור התחנה הראשית נדרש להקים שתי שוחות השקטה ולהסדיר את זרימת השפכים בכניסה לתחנה.

עלות הפרויקט: 2 מיליון ש"ח.

מועד התחלה:  12.02.2017    צפי לסיום:  יוני 2017

 

 פיתוח ובטיחות בתחנה ראשית לביוב- 

בטיחות עובדי התאגיד וקבלניה חשובה להנהלת התאגיד, ומשכך, השקיע התאגיד בפרטים ובאלמנטים שיגדילו את בטיחות המתקנים.

בימים אלה מסתיימת העבודה בנושא בטיחות בתחנה הראשית לביוב.

עלות הפרויקט: 100,000 ש"ח.

מועד התחלה:  נובמבר 2016    צפי לסיום:  דצמבר 2017

 

ראש מערכת ביוב שד"ת "רמון"-

הקמת תחנת שאיבה לביוב, לאיסוף שפכי שדה התעופה "רמון" והישוב "באר אורה".

עלות הפרויקט: 4 מיליון ש"ח.

מועד התחלה:  22.10.2016    צפי לסיום:  יולי 2017

 

קו ביוב משדה תעופה (שד"ת) "רמון" למכון לטיפול בשפכים (מט"ש)-

הנחת קו ביוב להזרמת שפכים מתחנת השאיבה לביוב בשדה בתעופה "רמון" למט"ש אילת.

אורך הקו כ- 11.5 ק"מ.

עלות הפרויקט: 2.7 מיליון ש"ח.

מועד התחלה:  04.09.2016    צפי לסיום:  אפריל 2017 

 

החלפת קו מים ברחוב פתן-

קו אספקת מים ברחוב פתן הינו קו ישן, המספק מים לבתי המלון שבסביבה, ולמשרדי שער העיר.

בפרויקט זה מוחלף קו המים, נעשים חיבורים חדשים לצרכנים, וכן, התחברות לאספקת מים נוספת, שתאפשר אספקת מים אמינה יותר.

עלות הפרויקט: 500,000 ש"ח.

מועד התחלה:  12.02.2017    צפי לסיום:  אפריל 2017