ייתכן כי מד המים בביתך, שונה מהתמונה, אך עיקרון העבודה והרכיבים דומים בכל מדי המים.

 

1. מספר מד המים– המספר נועד לשייך את מד המים ללקוח. במערכת הממוחשבת של "עין נטפים", מופיעים כל הפרטים הנוגעים למד המים על פי מספר זה, אשר מופיע גם בחשבון המים.

2. קריאת מד המים -הספרות השחורות מציינות את כמות צריכת המים במ"ק (מטר מעוקב) ומופיעות בחשבון המים. הספרות האדומות מציינות ליטרים ולעיתים, אינן מופיעות בחשבון המים.

3. פרפר מרכזי– בשעת צריכת מים אמור הפרפר המרכזי להסתובב.
שימו לב! במידה שקיימת צריכת מים, אולם הפרפר אינו מסתובב, הרי שמד המים אינו תקין.
במידה שכל ברזי הבית והחצר סגורים אולם הפרפר מסתובב, קרוב לוודאי שקיימת נזילה, ולכן המלצתנו הינה להזמין בעל מקצוע.

4. פרפר קטן עם ספרות מסביבו– נועדו לבדיקת תקינות וכיול במעבדה לבדיקת מדי מים בלבד. לא לשימוש ביתי. 

5. חץ– החץ מעיד על כיוון זרימת המים. מדי מים מורכבים כאשר כיוון החץ מכוון כלפי בית הצרכן. במידה שכיוון החץ הוא מהבית החוצה, הרי שמד המים אינו מורכב כהלכה ויש לפנות לתאגיד "עין נטפים".

 
כיצד ניתן לבדוק את תקינות מד המים?
תקינות מד המים נבדקת במעבדות מוסמכות בלבד. במידה שמתעורר חשש שמד המים אינו סופר כשורה את כמויות המים הנצרכות, ניתן לפנות לתאגיד "עין נטפים" לבדיקת תקינות מד המים. הבדיקה כרוכה בתשלום. במידה שיתברר מתוצאות הבדיקה כי מד המים אכן אינו תקין, יזוכה חשבונך בעלות הבדיקה ויבוצע תיקון בחשבונך בגין התקופה עליה הלנת.

שימו לב – ניתן להשיג על חשבון מים עד 30 יום ממועד האחרון לתשלום!

 

טופס לבדיקת מד מים