תאגיד "עין נטפים" הוא חברה בע"מ, הפועלת כתאגיד מים וביוב.

התאגיד הוקם בשנת 2006 על ידי עיריית אילת, מתוקף חוק תאגידי מים וביוב (2001), על מנת לדאוג לשירותי אספקת מים, פינוי שפכים וטיהורם, שדרוג תשתיות מים וביוב וביצוע עבודות פיתוח של מים וביוב בשכונות חדשות.

עיריית אילת הנה הבעלים של תאגיד "עין נטפים", והיא מחזיקה ב- 100% ממניות התאגיד.

תאגיד "עין נטפים" כפוף לרשות הממשלתית למים ולביוב, והוא פועל תחת פיקוח של רגולטור מטעם המדינה – הממונה על תאגידי מים וביוב במשרד האנרגיה והמים.

התאגיד מציג לממונה באופן שוטף דוחות  הנדסיים, דוחות כספיים, דוחות ביקורת וכן דוחות נוספים המשקפים את פעילותו בתחום משק המים והביוב בעיר.

 מאז הקמתו השקיע התאגיד מעל 90 מיליון שקלים בשדרוג ובפיתוח תשתיות המים והביוב בעיר.

 

איכות מעל לכל

ל"עין נטפים"  תקן ISO 9001, תקן בינלאומי הנחשב כיום כתקן מוביל בתחום הבטחת האיכות לחברות.

איכות המים שמספק התאגיד היא גבוהה ביותר, כפי שבא לידי ביטוי בכל בדיקות איכות המים שמתבצעות על ידי הרשויות המוסמכות.

בנוסף לאספקת המים והטיפול במערכות העירוניות, מטפל התאגיד בכ-7  מיליון מ"ק שפכים, באמצעות מכון הטיפול בשפכים (מט"ש) שבבעלותו.

השפכים המטופלים מועברים להשקיה חקלאית בערבה, וכך  מקדם התאגיד חסכון במים ושמירה על הסביבה בה אנו חיים.  

חזון תאגיד  "עין נטפים" הוא להיות לתאגיד מוביל ברמה הארצית, בתחום ניהול משק מים וביוב מודרני, המתבסס על טכנולוגיות מתקדמות וחדשניות, ובתחום  רמת השירותים הניתנים לצרכניו.

אנו ב"עין נטפים" פועלים ללא לאות על מנת ליישם את חזון החברה ולמעלה מכך, והכל כדי שתושבי העיר יזכו  לטוב ביותר בתחומי אחריות התאגיד.