במקרי חירום, מוקד התקלות של "עין נטפים", הפועל 24/7, משמש כמוקד חירום

ניתן להתקשר לטלפון 1-800-32-6061 (שיחת חינם) או 6061* שלוחה 1 או 08-6370380.

במוקד, ניתן להתעדכן בזמן אמת על האירועים, על נקודות חלוקת מים והנחיות לפעולה, וכן לעדכן על אירועים חריגים.

מוכנות לשעת חירום בתחום המים באילת
תאגיד המים והביוב "עין נטפים", בשיתוף עיריית אילת, פועל רבות בתחום הכנת העיר והתושבים להתמודדות עם מצבי חירום שונים ומגוונים.
תאגיד "עין נטפים" מתכונן לתרחישים שונים של פגיעה במערכת הובלת המים ופינוי השפכים. מצבי חירום נחלקים למספר רמות כאשר המצב החמור ביותר הינו מצב חירום מיוחד. במצב זה:

- לא יתאפשר שימוש במים מהצנרת בכל העיר
- מצב זה הינו החמור ביותר, ובמהלכו יתכן מצב בו יהיה צורך לחלק מים לכל העיר בו זמנית.
- מצב זה יתכן עקב פגיעה רחבת היקף בתשתיות, או לחלופין, חשש לזיהום מים משמעותי.

התאגיד והעירייה נערכו גם למצב זה, אשר במהלכו תחולק לכל תושב מנת מים של 6 ליטר ליממה לשתייה בלבד (כמות המים נקבעה ע"י המדינה ככמות מינימלית לשתייה בלבד לנפש).

מידע בדבר התנהגות במצב של פגיעה במערכת המים והביוב/שיבושים באספקת מים
מצבי החירום יכולים להתרחש בעיתות חירום כגון מלחמה, אך גם בעיתות רגיעה וללא התרעה מוקדמת כתוצאה מרעידות אדמה, תקלות בהיקף חריג או פגיעה מכוונת במערכת הולכת המים לבתי התושבים.
במסגרת ההיערכות למצב חירום במשק המים יש לדאוג למלאי מים מספק למשך שלושה ימים בבתי התושבים. במצב חירום, בכפוף לנהלים שנקבעו על ידי רשות החירום הלאומית ובהתאם לזמן ההיערכות הנדרש על ידי התאגיד ורשויות החירום, תתבצע חלוקת מים באמצעות תחנות חלוקה.


שימו לב! שיבושים באספקת המים יכולים להתרחש גם בעקבות פגיעה במערכת החשמל האזורית/ פגיעה בתשתית ההולכה או חדירת מזהמים לרשת המים.
בזמן פגיעה ברשת המים ולפי הנחיות הרשויות תוגבל כמות המים לנפש ל–80-20 ליטר, בהתאם למצב. ויסות המים ייעשה בצורה מסודרת על ידי התאגיד, במטרה לנסות ולצמצם את הפגיעה בשגרת היום לתושבים.
בשל ויסות המים חל איסור בזמן חירום במשק המים להשתמש במים לצרכים שאינם חיוניים, כגון השקיית גינות, שטיפת כלי רכב, ניקיון חדרי מדרגות וכד'.

חלוקת מים לאוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים (תל"מ – תשומת לב מיוחדת)
עם אוכלוסיה זו נמנים כל הכפופים לחוק סיעוד ובכללם מרותקי בית, נכים, עיוורים, מוגבלים ועוד, המדווחים למחלקת רווחה בעירייה.
המעקב והטיפול באוכלוסייה זו מבוצעים לאורך ימות השנה על ידי אגף הרווחה בעיריית אילת .
קיימת תכנית משולבת לעירייה ולתאגיד, לפיה יקבל כל תושב הנמנה עם אוכלוסייה זו את מנת המים המגיעה לו ישירות לביתו מדי יממה, או אחת לשלושה ימים במנה אחת. המים יחולקו על ידי מערך מתנדבים של העירייה עם כלי רכב, שיביאו את המים לבתי התושבים.

בעת קרות אירוע חירום יפורסם באמצעות כלי התקשורת המקומיים מיקום תחנות החלוקה –  ארעיות וקבועות, עפ"י פריסתן באזורי החלוקה.

מוכנות אזרחית לשעת חירום
להיות מוכנים
שמרו בקבוקי מים בבית לשעת חירום בכל עת, על מנת להקטין את הלחץ בשעת חירום ואת הצורך לצאת מהבית. פיקוד העורף, רשות המים ותאגיד "עין נטפים" ממליצים לכל בית אב להחזיק בביתו מנת מים מספקת לפי מספר הנפשות בבית.
איך יודעים מהי מנה מספקת? החישוב הוא פשוט – 6 ליטר מים ליממה לנפש כאשר מומלץ להחזיק מלאי מספיק לשלושה ימים. כך לדוגמה, זוג עם שני ילדים נדרשים לשמור בביתם 72 ליטר מים (18 ליטר לנפש  * 4 נפשות).
ניתן גם למלא מי ברז במיכלים ולרענן אותם אחת לחודש במים טריים, תוך שימוש במים לצורכי שתייה או שימוש אחר בבית.
במידה שנרכשו מים מינרליים, יש לוודא ריענון עפ"י תאריך תפוגה, כפי שמופיע על הבקבוק.

בנוסף, מומלץ לשמור ערכת סניטציה לחירום.

ערכת סניטציה לחרום:
• מגבונים לחים או ג'ל אנטי-בקטריאלי (מיועדים לשמירה על היגיינה אישית כתחליף למים).
• כלים חד פעמיים ומגבות נייר (לניקיון ומניעת הצטברות של כלי אוכל מלוכלכים)
• שקיות לאיסוף פסולת (לשמירה על ניקיון הסביבה ומניעת מפגעים תברואתיים)
• שקיות סניטציה אישיות (ניתנות להלבשה על האסלה הביתית)

 

תרגיל חירום עירוני

"עין נטפים" תאגיד המים והביוב של אילת נטל חלק פעיל בתרגיל חירום עירוני, חוצה לילה, המדמה מחלמה, שנערך בימים  05-06.05.2015.
במסגרת התרגיל התאגיד פרש תחנות לחלוקת מים, תירגל שינוע מים ומילוי המיכלים, כמו גם, חלוקת מיכלים אישיים לתושבים.
במהלך התרגיל נעזר התאגיד במתנדבים ובתלמידי בתי הספר התיכונים "בגין" ו"רבין".
את התרגיל ליווה נציג רשות המים.