מהו תאגיד "עין נטפים"?
"עין נטפים" היא חברה בע"מ, הפועלת כתאגיד מים וביוב, שהוקם מתוקף חוק תאגידי מים וביוב (2001). מטרותיו העיקריות של התאגיד הן אספקת מים איכותית, איסוף הביוב והעברתו למכון טיהור שפכים, טיפול בשפכים, אחזקת הרשת המוניציפלית של המים והביוב, פיתוח ושידרוג תשתיות המים והביוב .

 

מדוע הוקם תאגיד "עין נטפים"?
חוק תאגידי מים וביוב קובע כי כל רשות מקומית חייבת, עד סוף שנת 2007, להקים תאגיד מים וביוב, או לחלופין, להצטרף לתאגיד אזורי של מים וביוב, הקרוב אליה מבחינה גיאוגרפית.
החלטת המדינה לחייב רשויות מקומיות להקים תאגידי מים וביוב נועדה בעיקר להבטיח הפרדה של פעילות המים והביוב משאר הפעילות המוניציפלית, וכן לוודא שהפעילות הכספית של מים וביוב תתבצע על פי עיקרון "משק כספי סגור", דבר שיוכל לאורך זמן להבטיח יותר השקעות כספיות בשיקום ושדרוג משק המים והביוב של העיר, התמקצעות בתחום חשוב זה, וכן לשפר את השירות לתושב.

 

מיהם הבעלים של תאגיד "עין נטפים"?
עיריית אילת הינה הבעלים של תאגיד "עין נטפים", והיא מחזיקה ב- 100% של מניות התאגיד. בעתיד, שמורה לעירייה הזכות למכור חלק ממניותיה, בכפוף לאישור הממונה על התאגידים.

 

מי מפקח על פעילות "עין נטפים"?
תאגיד "עין נטפים" כפוף לרשות הממשלתית למים ולביוב, ומפוקח על ידה. התאגיד מחויב להגיש לממונה על התאגידים דו"חות רבים , ביניהם דו"חות כספיים על בסיס רבעוני ושנתי , דו"ח פחת ועוד, וזאת על מנת לשקף את פעילותו בתחום משק המים והביוב בעיר.

 

מהם היקפי הפעילות של "עין נטפים"?
"עין נטפים" משרת את אוכלוסיית העיר בהיקף של כ-50,000 תושבים, וכן, את אורחיה הרבים של העיר.
התאגיד מספק כ-10,500,000 מ"ק מים בשנה, ומטפל בכ-7,000,000 מ"ק שפכים בשנה.

 

מהו מקור המים של "עין נטפים"?
כל כמות המים הנצרכת בעיר נרכשת מחברת מקורות. חברת מקורות מספקת מים מקידוחי בארות בערבה, ומהתפלת מי ים.