נזילות

נזילות במערכת המים הפרטית והמשותפת, הן מקור לבזבוז מים וכסף. לכן, חשוב, מיד עם זיהוי הנזילה, לתקנה בדחיפות.

לאחר תיקונה, ניתן להגיש לתאגיד בקשה לתיקון החיוב, וזאת עפ"י כללי המים. טופס הגשת בקשה ומידע בנושא ניתן לקבל במשרדי התאגיד .

טופס בקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל צריכה חריגה הנובעת מנזילה

 

במקרה של צריכה גבוהה, בלתי מוסברת, מומלץ לבדוק קיומה של נזילה סמויה.

בדיקה ראשונית תעשה ע"י סגירת כל הברזים בבית (וכן: מצנן, מכונת כביסה, מדיח כלים וכד'), ובדיקת התקדמות שעון המים. תנועה של השעון במצב זה יכולה להעיד על קיומה של נזילה סמויה, אותה יש לאתר, ולתקן בדחיפות.

גם התאגיד מסייע בזיהוי צריכות גבוהות שיכולות להעיד על נזילות סמויות. מיד עם קריאת שעון המים, אחת לחודשיים, בודק התאגיד בעזרת מערכת מחשוב את הצריכה שנקראה באותה תקופה, ביחס לתקופות קודמות, וככל שנמצא שצריכה זו חריגה, נשלח אליכם מכתב על מנת שתבצעו בדיקה. במקביל, ייתכן ותודבק על דלתכם מדבקה "חשד לנזילה".

יחד עם זאת, מומלץ לא להמתין לקריאת מד המים ע"י התאגיד , ולעקוב אחרי קריאות המונה, בעצמכם, מספר פעמים בתקופת החשבון (אחת לשבוע, למשל). כך תוכלו לזהות מבעוד מועד, נזילה, או בעיה אחרת במערכת המים שלכם.

תיקון נזילה חוסך משאב יקר למדינה, וגם חוסך עלויות בתשלום המים- לכם.

 

איתור נזילת מים:

על מנת לבדוק האם מדובר בנזילת מים יש לבצע את הבדיקות הבאות:

1. לאמת קריאת מונה- כולל הספרה האדומה המציינת את מאות הליטרים. את הבדיקה מומלץ לבצע בשני מועדים: בחצות הלילה ובשעה 6 בבוקר. בין השעות הללו אין להשתמש במים.

2. לאמת שיוך של השעון- ודאו כי השעון שלכם אכן שייך לדירתכם. בדקו זאת גם בפתיחת ברז מים קרים וגם בפתיחת ברז מים חמים. יש לוודא שכשמשתמשים במים חמים וקרים השעון הדירתי מסתובב.

3. לבדוק מקורות יציאת מים נוספים- ברז בחצר, מערכת השקיה, דודי שמש וכדומה.

4. אם אחת הבדיקות מעידה על אובדן מים במערכת ,יש להזמין איש מקצוע שיסייע באיתורו של האובדן ותיקונו.

 

תיקון חיוב בגין נזילה במערכת המים
עפ"י כללי המים, שנקבעו ע"י רשות המים, ניתן לתקן את חיוב המים, באופן שהצריכה העודפת, מעל הצריכה הרגילה, תחויב בתעריף נמוך.

הזכאות לתיקון החיוב מתקבלת אך ורק אם בתקופת הנזילה צריכת המים גדלה ב- למעלה מ 50% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

תיקון חיוב בגין נזילה יעשה לכל היותר עבור שתי תקופות חשבון רצופות בשנה (תקופה=חודשיים), ותיקון חיוב בגין נזילה בצריכה משותפת, יעשה לכל היותר עבור שתי תקופות חשבון רצופות בשנתיים.

את הבקשה לתיקון חיוב יש להגיש ל"עין נטפים" לא יאוחר מ- 6 חודשים מתום תקופת החיוב האחרונה, במהלכה אירעה הנזילה.

הבקשה תוגש על טופס להחליף טופס של נזילה במערכת המים המשותפת אותו ניתן להוריד מאתר זה, ואליה יש לצרף קבלה משרברב על ביצוע תיקון הנזילה/ חשבונית על רכישת החלפים בהם נעשה שימוש במועד תיקון הנזילה/ הצהרה בגין מהות התיקון.

 

צריכה משותפת / הפרשי מדידה
הפרשי מדידה (צריכה משותפת): נקבעים לפי ההפרש בין מד המים הראשי לבין סך מדי המים ה"פרטיים". הפרש מדידה זה מחולק באופן שווה בין כל היחידות בנכס משותף, (אלא אם כן המציאה נציגות הבית המשותף מסמכים, לפי הוראת סעיף 58 לחוק המקרקעין), ומתווסף לצריכה הפרטית כצריכה לכל דבר. הסיבות להפרשי המדידה מגוונות, השכיחות שביניהן: שטיפה, השקיה או נזילות גלויות/ סמויות.

טופס בקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל הפרשי מדידה הנובעים מנזילה במערכת המים המשותפת