פניות הציבור בתאגיד מנוהלת ע"י מחלקת קשרי לקוחות, המטפלת בנושאים אשר הופנו לשירות לקוחות,

והמענה עליהם אינו לשביעות רצון הפונה, וכן, בשאלות, הצעות, ובקשות למידע.

טלפון:  08-6370380 שלוחה 4

פקס:  08-6370382

מייל:   ortal@ein-netafim.co.il

דואר: עין נטפים - תאגיד מים וביוב אילת, ת.ד.  1200  אילת  8811002.

 

צרכן רשאי להביא השגותיו על תשובת התאגיד ועל החלטת המנהל הכללי של החברה לפני הרשות הממשלתית.

הרשות הממשלתית תברר את התלונה בהתאם לסמכותה. עפ"י סעיף 108 לחוק תאגידי מים וביוב התשס"א.

רשות המים: www.water.gov.il

טופס מקוון: צור קשר עם רשות המים

פקס: 03-7605702

דואר: יחידת פניות הציבור, רשות המים, המסגר 14, ת.ד. 20365, תל אביב-יפו, 6120301.

טלפון: 076-5300905