עדכון מספר הנפשות המתגוררות בנכס חשוב לשם קבלת הקצבת המים החודשית בתעריף נמוך.

הדיווח יעשה באמצעות טופס הצהרה, אותו ניתן לקבל גם במשרדי שירות הלקוחות של התאגיד. יש למלא, לחתום ולצרף צילום ספח תעודת הזהות של כל המתגוררים בנכס, אשר הינם מעל גיל 18 (ילדים מתחת לגיל 18, יוצגו בספח של ההורים).

תושבי חוץ- יש לשלוח ל"עין נטפים" תצהיר מאומת לגבי מקום המגורים (ניתן לשלוח ספח ת.ז של המעסיק), צילום דרכון ואישור שהייה כדין.

חשבון מים של צרכן שלא עדכן את מספר הנפשות כאמור לעיל, יחושב עפ"י 2 נפשות בלבד.

אי דיווח עדכני על מספר הנפשות עלול לגרום לחיוב גבוה שלא לצורך.

טופס עדכון פרטי צרכן ומספר נפשות