מכון טיהור שפכים (מט"ש) אילת.
המכון לטיהור שפכים של העיר אילת, נמצא כ-5 ק"מ צפונית לעיר.
המכון הוקם בשנת 2000 והוא מטהר כ-7,000,000 מ"ק (מטר מעוקב) שפכים בשנה לרמה שניונית.
הקולחים המופקים במכון (הקולחים הם השפכים לאחר הטיפול בהם), מועברים בצינור למאגר אליפז, ומשם להשקיה חקלאית מוגבלת בערבה.

ראשונים בעולם: ישראל מובילה את מדינות העולם במיחזור וטיהור שפכים.
מעל ל-80% מהשפכים בישראל מטוהרים ומשמשים להשקיה.

 

תוכנית דיגום שנתית - מט"ש אילת

נתוני שפכים ובוצה - מט"ש אילת - 2015