מפריד שומנים

משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה פרסמו תקנות המחייבות בעלי עסקים, בהתאם לגודל וסוג העסק, להתקין מתקן מיוחד להפרדת שומנים משפכי העסק, המוזרמים למערכת העירונית.

הזרמת שומנים ופסולת למערכת הביוב עלולה לגרום לסתימות בצנרת ולנזק בפעילות המכון לטיהור שפכים. 

מפריד שומנים הינו מתקן המחובר למערכת הביוב העירונית, המונע  הזרמת שומן ופסולת אליה, ותורם לשמירה על איכות הסביבה. במפריד השומנים קיים התקן המציף את השומן מעל המים ומאפשר לכידתו. הוראות החוק מחייבות התקנת מפריד שומן בבתי עסק כגון: בתי מלון, מכוני קוסמטיקה, מוסכים, תחנות דלק ועוד.

לצפייה בתקנות רישוי עסקים לבתי אוכל- לחצו כאן

לצפייה בתקנות המים- למניעת זיהום מים- לחצו כאן

בעלי עסקים, המחויבים בהתקנת מפריד שומנים, נדרשים לדווח לתאגיד "עין נטפים", לפחות, אחת לרבעון על פינוי השומנים, שהתבצע במהלך הרבעון, לאתר מורשה ע"י בעל מקצוע. 

את הדיווח ניתן לשלוח באמצעות  

פקס 08-6323697

 

מניעת זרימה חוזרת- מז"ח

משרד הבריאות מדווח, כי לאחרונה אירעו מספר מקרים בהם נפגעה איכות המים המסופקים במערכות מי שתייה ציבוריות, בשל חדירת מים מזוהמים. חדירת מים שזוהמו למערכת מי השתייה עלולה לגרום לפגיעה בבני אדם ובבעלי חיים. 

1. אחת הסיבות לזרימת מים מזוהמים לתוך צינור אספקת מי שתייה היא זרימה הפוכה של מים למערכת העירונית, הנגרמת עקב לחץ נגדי - לחץ גבוה יותר "בצד" הצרכן ביחס ללחץ ברשת האספקה העירונית.

2. זיהום מערכת מי שתייה מזרימה הפוכה עלול להיגרם ממספר מקורות אפשריים:

2.1  שימוש במערכת המים להחדרת חומרי דשן והדברה.

2.2  מערכות שאינן מי שתייה (כיבוי אש, מערכות הסקה ומיזוג וכו'ƒ)

2.3  קווי מים ללא שימוש, בהם המים עומדים זמן רב, ולכן עלולה לחול ירידה באיכותם.

2.4 שימושים נוספים במים, למטרות שונות מצריכה ביתית וסניטארית (בעסקי מסחר ותעשייה). 

3. קיימים מספר חוקים בארץ המגדירים את הדרישות למניעת זיהום מערכות אספקת מי שתייה, מזרימת מים חוזרת ולמניעת חיבורי כלאיים (יצירת קשר פיזי בין מערכת מים לשתייה לבין מערכת בה המים אינם מיועדים לשתייה): תקנות בריאות העם, חוק המים, וחוק התכנון והבנייה.

4. ע"פ תקנת בריאות העם (התקנת מז"ח), מחוייב בעל עסק, שבתחומו הותקן מז"ח להחזיק את המז"ח במצב תקין ולבצע בדיקת תקינות לפחות אחת לשנה. הבדיקה תעשה באופן תקופתי, ע"י מתקין שהוסמך לכך, ועל האביזרים להיות מאושרים ע"י משרד הבריאות.

לצפייה בתקנות בריאות העם "התקנת מכשיר מונע זרימה חוזרת", רשימת מתקיני מז"חים מוסמכים, רשימת אביזרים מאושרים להתקנה, ומידע נוסף בעניין ניתן למצוא באתר האינטרנט של משרד הבריאות.