תאגיד "עין נטפים" בע"מ פונה בזאת למתכנני מערכות מים וביוב בהצעה להיכלל במאגר המתכננים הקיים של התאגיד.

לקריאת ההצעה

למסמכי ההליך