אין חשש  מעופרת במי השתייה שתאגיד "עין נטפים" מספק לצרכניו.

בבדיקה התקופתית שערך תאגיד "עין נטפים" בשנת 2016 בעיר אילת, לא נמצאה כל חריגה מהערכים המותרים של ריכוז עופרת במי השתייה המסופקים לצרכנים.

התקן הישראלי לעופרת במי שתייה עומד על 10 מיקרוגרם לליטר.

עפ"י ממצאי הבדיקות שערך "עין נטפים", ריכוז העופרת במים נמוך מ-2 מיקרוגרם לליטר.

 

לקישור אתר משרד הבריאות - http://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Pages/13022017_1.aspx