במקביל להקמת שדה התעופה ע"ש אילן ואסף "רמון", כ- 18 ק"מ צפונית לאילת, נערך תאגיד "עין נטפים" לספק מענה הולם לאספקת מים ולסילוק הביוב.

לשם כך, ממש בימים אלה, מוקמת, דרומית לשדה התעופה, תחנת שאיבה לביוב, בעלות של 4 מיליון ש"ח, באמצעות חברת "לסיכו בע"מ".

השפכים שייאספו בתחנה יוזרמו על-ידה למתקן הטיפול בשפכים (מט"ש) של אילת, הנמצא כ- 11 ק"מ דרומה.

את קו הסניקה מניח הקבלן "ראיד נופי ובניו בע"מ".

הפתרון ההנדסי, שהוביל התאגיד, מבטיח מינימום פגיעה בסביבה ושמירה על איכותה.